Harstad Orienteringslag

Om klubben

Om klubben

Harstad Orienteringslag ble stiftet 20. februar 1967 og feirer 50 år i 2017. Klubben har idag i overkant av 100 medlemmer.

Klubben arrangerte allerede det første året både skiorientering, treningsløp og kretsløp. Ved årsmøtet i november 1967 hadde Harstad O-lag fått 22 medlemmer, og i 1969 arrangerte Harstad åpningsløp i Midnattsolgaloppen med 170 deltakere fra hele Norden.

Etter dette har klubben hatt et relativt høyt aktivitetsnivå og gjennomført en rekke arrangementer; O-lagets medlemmer kan opp gjennom årene vise til mange gode prestasjoner både i nord-norsk og nasjonal sammenheng. Arrangørmessig har klubben de siste årene tatt på seg blant annet Midnattsolgaloppen og NNM, sistnevnte arrangert i Harstad i 2022.

Medlemstallet har variert en del gjennom årenes løp; i 1981 hadde laget hele 130 medlemmer, mens rundt år 2000 var medlemstallet sunket til 25. De siste årene har laget hatt oppsving i medlemstallene og det har særlig kommet til mange yngre løpere.

Vidkunn Eidnes har stått sentralt i arbeidet med Harstad Orienteringslag gjennom de siste 30 år. I forbindelse med at 40-årsjubileet i 2007 ble det laget et jubileumshefte. Heftet er et artig og interessant sammendrag av historien til Harstad Orienteringslag, det koster kr. 50,- og kan skaffes ved å ta kontakt med o-laget.

Harstad Orienteringslag
Postboks 646
9486 Harstad

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift