Harstad Orienteringslag

Tur-O

Tur-O

Harstad O-lag er ein av mange orienteringsklubbar som har tilbud om turorientering. Dette er eit flott tiltak der eit sett med postar er plassert ut i Harstad sitt nærområde. Turtidspunkt kan du bestemme sjølv i løpet av heile sommarsesongen; postane er der heile døgnet! Turorientering er også ein suveren aktivitetsform når ein har med barn på tur, dei tykkjer det er veldig spanande å leite innimellom busker og tre etter "skatten"!

Turorienteringspakkane inneheld i alt 7 kart med til saman 70 postar og kan kjøpast ved Sport 1 på det nye Alti-senteret i Harstad sentrum til kr 300. I pakken er det også fysiske kart over stolpane i Stolpejakten, samt 2 kodar du kan bruke til å laste ned karta gratis til telefonen. Du kan også kjøpe konvoluttar og laste ned enkeltkart på www.turo.no. Last ned appen "Turorientering" og du kan enkelt scanne postane med QR-koden og turene vert automatisk registrert. Eventuelt kan du notere ned kodane og registrere dei på nett. Du kan også kjøpe enkeltturar og kart i appen.

Postane i 2023-sesongen kan bli funnet på følgjande plassar:

  • Tømmeråsen Vest/Gåsvatnet
  • Medkila
  • Dalsletta/Pevatnet
  • Hagebyen skole/Haganvatnet
  • Folkeparken
  • Nordvikmyra
  • Sørvik skole

Postane som heng i Folkeparken er enkle å finne (grønne turer), godt egna for barn og rullestolbrukarar og kan anbefalast på det sterkaste! Me har i år også grøne, enkle turar ved Haganvatnet og Sørvik skole.
Desse grøne turene kan for øvrig lastast ned gratis frå www.turo.no eller i appen.

Postplasseringen er gjort enkel, slik at postane skal vere greie å finne. Skulle du likevel ikkje finne den, og mistenke at den er fjerna eller plassert på feil stad, vennligst gi beskjed til Hege Nornes (hegenornes@hotmail.com, tlf; 91551733).

Per 4.06.23 er følgjande 5 turar klare: Dalsletta, Folkeparken, Medkila, Sørvik skole og Tømmeråsen Vest. Haganvatnet og Nordvikmyra vert klare i løpet av veka.

God tur!

Harstad Orienteringslag
Postboks 646
9486 Harstad

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift