Harstad Orienteringslag

Startkontingent og reiser

Startkontingent og reiser

Startkontingenter

Klubben dekker startkontingenten for alle medlemmer i forbindelse med deltakelse i orienteringsløp (gjelder imidlertid ikke ferieløp).

For medlemmer til og med 16 år dekker klubben også startkontingent i forbindelse med deltakelse på idrettsarrangement utenom orienteringsløp så lenge deltakeren representerer Harstad O-lag. Dette gjelder for deltakelse i klubbens nærområde, det vil si Harstad med omliggende kommuner (gjelder imidlertid ikke ferieløp).

 

Lagets styre vedtok følgende retningslinjer i møte 10. april 2013:

Dekning av kostnader ved reiser

Til NM og Hovedløp dekker Harstad O-lag 100% av utgiftene til reise, overnatting og forpleining som leveres av arrangør. Øvrige måltider må deltakerne dekke selv.
Til større løp som O-festivalen, Tiomila og Jukola/Venla dekker Harstad O-lag startkontingenten. Reise og overnatting deles mellom Harstad O-lag og deltaker etter følgende mal:
• for skoleelever og studenter betaler Harstad O-lag 80% av utgiftene. 20% betales som egenandel.
• for øvrige deltakere betaler Harstad O-lag 50% av utgiftene. 50% betales som egenandel. Utgifter til måltider dekkes av deltakerne.

Deltagelse i ferieløp betales av den enkelte.

Harstad Orienteringslag
Postboks 646
9486 Harstad

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift