Harstad Orienteringslag

O-kart

O-kart

Utskrift av kart

Harstad O-lag mottok i 2009 autorisasjon for utskrift av kart eventuelt også med løyper til K-løp; se informasjon hos Norsk Orientering hvor det også ligger en samlet oversikt over autoriserte produsenter.

Med en slik autorisasjon kan Harstad O-lag bidra til at løpsarrangører kan følge forbundets regler for kartarbeid samt gjeldende konkurranseregler. Klubber som ønsker løpskart produsert gjennom vår skriver bør ta kontakt i god tid før planlagt arrangement siden det alltid vil være praktiske og tekniske detaljer som må avklares.

OCAD 8 og OCAD 10 benyttes til redigering av kartutsnitt og detaljer.

Kostnader ved utskrift hos Harstad O-lag:
A4-kart med eller uten løyper      kr 6,50 per kart
A3-kart med eller uten løyper      kr 8,00 per kart
Tilpasning av kartutsnitt             kr 150,- per kartutsnitt

Porto / frakt kommer i tillegg.

 

Kjøp av orienteringskart

Harstad Orienteringslag har en del orienteringskart over ulike deler av Harstads nærområde til salgs. Dette kan være interessant spesielt for turinteresserte og skoleklasser. I tillegg har vi et turkart over hele Harstadområdet i skala 1:30 000 som er godt egnet for å ha med på tur, se nederst i tabell.

For kart nyere enn 1996 kan det lages utsnitt og tilpasset utskrift i A4 og A3. For disse kartene kan også målestokk tilpasses.

Interesserte bes ta kontakt med oss via kontaktinfo i menyen over.

 

Kart Utgitt Pris
Harstadåsen (sprintkart) 2018 kr 15
Eineberget (sprintkart) 2016 kr 15
Breivika 2013 kr 15
Kanebogen 2013 kr 20
Tømmeråsen vest 2010 kr 20
Tømmeråsen øst 2009 kr 20
Svartdalsåsen 2006 kr 20
Folkeparken - Myran 2003 kr 20
Folkeparken 2002 kr 15
Åsegarden 2002 kr 15
Vollstadheia 1996 kr 40
Kilbotnmarka 1993 kr 15
Nordvikmyra 1991 kr 15
Turkart Harstad 1990 kr 50

Harstad Orienteringslag
Postboks 646
9486 Harstad

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift