Referat styremøte 24. mars

Refarat fra styremøte onsdag 24. mars. Siri Eidnes Mellem innstilles som ny styreleder og det innkalles til ekstraordinært årsmøte 20. april klokken 20.00 for å velge styreleder. Årsmøte blir digitalt dersom det ikke er endringer i regler for smittevern innen den tid. Fullt referat ligger inne i saken.

Referat styremøte i HOL

Onsdag 24. mars 2021

Tilstede (google meet); Siri Eidnes, Bjørn Harald Berg, Lasse Skalle, Hege Nornes, Hans Eidnes og

Ole Thomas Gjærum.Referent; Ole Thomas Gjærum

Sak 1: Styresammensetning

Styret:

Leder Siri Eidnes

Nestleder: Bjørn Harald Berg

Styremedlem: Hege Nornes

Kasserer: Lasse Skalle

Sekretær: Geir Magne Johnsen

Ungdomsrepresentant: Jørgen Skalle

Varamedlem:Ole Thomas Gjærum

Varamedlem: Hans Eidnes

Øvrige verv:

Materialforvalter: Trine Alsos 1 år

Kartkontakt: Trine Alsos 1 år

Revisor Bjørn Akselsen: 1 år – byttes ut med kontrollutvalg

Tur O ansvarlig: Hege Nornes 1 år

Web ansvarlig: Torstein Mellem 1 år

Skolekontakt: Natalie Lerdahl 1 år

Barne- og ungdomskontakt: Ingvild Osdal 1 år

Stolpejaktansvarlig: Kristin Svendsen 1 år

Valgkomitè:

Ove Holand (leder)

Solfrid Eidnes (medlem)

Rollefordeling i styret -Bjørn følger opp dokumentet som er påbegynt

-Alle i styret får tilgang til «leder-mail».

Sak 2: Tiltaksplan 2021

lage utkast (Siri og Hege)

sende det på høring til klubben

Siri sjekker med Ove, tiltaksplan 2020 - sendt til forbundet ?,

og ang løp- opp mot kretsstyret

O-Challenge? –Hans undersøker hvem som er eier av tiltaket (forbund – klubb)

Sak eventuelt:

Kontrollutvalg istedet for revisor. Idrettslag pålagt å ha 2 stk + vara i kontrollutvalg, som har et noe større mandat enn revisor har hatt. Kontrollutvalget er et parallelt organ til styret.

Mye info og sjekkliste om dette på «idrettsforbundet.no».

Siri spør Kristin og Rannveig om å kle disse roller. Revisor Bjørn Akselsen spørres om å tiltre her.

Det kalles inn til «ekstraordinært årsmøte» 20. april kl 20:00, for å godkjenne styrets sammensetning, og kontrollutvalg.

HovedsponsorStøttespillere
Stolpejakten HarstadGi din støtte!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift